Używamy cookie!

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zebranie Przedstawicieli - Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim

Zebranie Przedstawicieli

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

działając na podstawie § 15 Statutu BS

zawiadamia wszystkich Członków Banku,

że w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek), godz. 10 oo

w siedzibie – Hotel Reśliński w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Nowa 27

odbędzie się

Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E LI

Porządek obrad :

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.

3. Wybór komisji:

1) mandatowo-wnioskowej,

2) ds. odpowiedniości.

4.Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

5.Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

6.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

7.Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2022 oraz przedstawienie kierunków działania na rok 2023.

8.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.

9.Informacja Zarządu o rozpatrywanych skargach i wnioskach członków Banku.

10.Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.

11.Sprawozdanie Rady Nadzorczej BS za rok 2022 oraz przedstawienie:

– Raportu z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku,

– Raportu z funkcjonowania polityki wynagradzania,

– Samooceny Rady Nadzorczej,

– Stanowiska Rady Nadzorczej, nt. kwalifikacji Rady.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

13. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim – podjęcie uchwał o

przyjęciu zmian i tekstu jednolitego statutu.

14.Przedstawienie zmian do Polityki oceny odpowiedniości …- podjęcie uchwały o przyjęciu zmian

i dokonanie oceny wtórnej członków Rady i Rady Nadzorczej Banku.

15.Przedstawienie zmian do Polityki Ładu Korporacyjnego … podjęcie uchwały o przyjęciu PŁK.

16. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2022,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2022,

3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,

4) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za rok 2022,

5) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku,

6) zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej w kadencji 2018-2024,

7) indywidualnej następczej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,

8) kolegialnej następczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za lata 2021-2022,

9) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022,

10) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2022,

11) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2023,

12) zatwierdzenia kierunków działania na rok 2023.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Prezentacja z okazji jubileuszu 150-lecia Banku.

19. Zakończenie obrad.

Informujemy, że protokół z obrad poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 21 czerwca 2022r. jest wyłożony do wglądu wszystkich członków Banku od dnia 12 czerwca 2023r. w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Chopina 1, w godz. od 9 oo do 15 oo.

Zarząd BS

Grodzisk Wielkopolski, dnia 9 czerwca 2023r.