Używamy cookie!

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli - Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

działając na podstawie § 15 Statutu BS, zawiadamia wszystkich Członków Banku, że w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek), godz. 10:00 w siedzibie – Hotel Reśliński w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Nowa 27 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli
 3. Wybór komisji: mandatowo-wnioskowej
 4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli
 5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli
 6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2021 oraz przedstawienie kierunków działania na rok 2022
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku
 9. Informacja Zarządu o rozpatrywanych skargach i wnioskach członków Banku
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BS za rok 2021 oraz przedstawienie:
  1. Raportu z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku,
  2. Raportu z funkcjonowania polityki wynagradzania
 11. Wnioski Rady Nadzorczej z przeprowadzonej lustracji Banku
 12. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2021,
  2.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2021,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
  4. przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego Banku za lata 2018-2021,
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021,
  6. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku,
  7. podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2021,
  8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2022,
  9. zatwierdzenia kierunków działania na rok 2022,
 15. Przedstawienie i przyjęcie „ Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i odwoływania w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolski” ( podjęcie uchwały).
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Informujemy, że protokół z obrad poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 24 czerwca 2021r. jest wyłożony do wglądu wszystkich członków Banku od dnia 6 czerwca 2022r. w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Chopina 1, w godz. od 9:oo do 15:oo.

Zarząd BS