Używamy cookie!

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zebranie Przedstawicieli - Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim

Zebranie Przedstawicieli

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

działając na podstawie § 15 Statutu BS

zawiadamia wszystkich Członków Banku,

że w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 10 oo

w siedzibie – sala P.W. BEHAPOWIEC w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Nowa 27

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.

3. Wybór komisji:

1) mandatowo-wnioskowej,

2) ds. odpowiedniości.

4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2018 oraz przedstawienie kierunków działania na rok 2019.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

9. Informacja Zarządu o rozpatrywanych skargach i wnioskach członków Banku.

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BS za rok 2018r. oraz przedstawienie:

– stanowiska Rady Nadzorczej, nt. kwalifikacji Rady,

– raportu z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku,

– raportu z funkcjonowania polityki wynagradzania.

11. Przedstawienie:

– wniosków z lustracji Banku za lata 2015-2018,

– informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.

12. Przyjęcie „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim”

13. Przyjęcie „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim.”.

14. Przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim”.

15. Dyskusja nad sprawozdaniami.

16. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2018,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2018,

3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018,

4) przyjęcia  wniosków wynikających z lustracji pełnej Banku za lata 2015-2018,

5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2018,

6) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku,

7) indywidualnej następczej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,

8) kolegialnej następczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za rok 2018,

9) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2018,

10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w może zaciągnąć w roku 2019,

11) zatwierdzenie kierunków działania na rok 2019.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zakończenie obrad.

 

Informujemy, że protokół z obrad poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 26 czerwca 2018 r. jest wyłożony do wglądu wszystkich członków Banku od dnia 03 czerwca 2019 r. w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Chopina 1, w godz. od 8 oo do 15 oo.