Używamy cookie!

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zebranie Przedstawicieli - Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim

Zebranie Przedstawicieli

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

działając na podstawie § 15 Statutu BS

zawiadamia wszystkich Członków Banku,

że w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek), godz. 1000

w siedzibie – sala P.W. BEHAPOWIEC w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Nowa 27

odbędzie się

ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Prezydium

3. Wybór Komisji Mandatowo-Wnioskowej.

4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności BS wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017 i kierunkami działania na rok 2018.

8. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.

9. Informacja Zarządu o rozpatrywanych skargach i wnioskach członków Banku.

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BS za rok 2017r. oraz przedstawienie stanowiska Rady Nadzorczej, nt. kwalifikacji Rady, raportu z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku oraz raportu z funkcjonowania polityki wynagradzania.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017,

2) kolegialnej następczej oceny Rady Nadzorczej Banku za rok 2017,

3) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku,

4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017 oraz kierunków działania Banku na rok 2018,

5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2017,

6) udzielenia członkom Zarządu BS absolutorium za rok 2017,

7) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2017,

8) podziału zysku z lat ubiegłych,

9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku.

13. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolski (podjęcie uchwały).

14. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Banku.

15. Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanej „Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady

Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim”

( podjęcie uchwały).

16. Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanego „ Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim” ( podjęcie uchwały).

17.Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim” ( podjęcie uchwały).

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że protokół z obrad poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 30 maja 2017r. jest wyłożony do wglądu wszystkich członków Banku od dnia 11 czerwca 2018r. w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Chopina 1, w godz. od 8 oo do 15 oo.